Категория: Поливни системи Автор:

Фертигацията като начин за торене с пивотните системи Valley

Възможността за внасяне на торове едновременно с поливната вода при пивотните системи осигурява оптимално напояване и торене, спестявайки вода, торове и разходи за труд и гориво.

Прецизността при подаването на поливната норма чрез системите Valley води до по-голяма точност и при внасянето на торове, определяйки кога, над коя площ и в каква концентрация да бъде внесена определена тор, в зависимост от почвата и фазата на развитие на културата.

За фертигация могат да се използват както течни, така и твърди торове, като течните директно се внасят от резервоара за торта, а твърдите изискават предварително разтваряне във вода. Резервоарът за торта се позиционира при пивотния център при стационарна система или се поставя на рамата при подвижния линеар. Дозирането на необходимото количество тор в поливната система става чрез инжекторни помпи, като се регулира дебита и налягането им и по този начин много лесно и бързо можем да дозираме концентрацията вещество, необходимо в даден момент. Разпределението е над цялата площ, покривана от поливната система, с което се постига равномерност и няма възможност от припокриване на площи.

Това осигурява равни условия за всяко растение от разглежданата площ и намаляване на разходите от подаване на излишно количество тор или вредите от недостатъчното наторяване. Растенията извличат нужните елементи и се хранят от почвата с горните 50% от кореновата си система. Затова е от изключителна важност торовете, които се подават, да достигнат до тази дълбочина, за да бъдат усвоени от растенията. Именно с комбинацията от едновременно напояване и торене чрез пивотните системи се постига навлажняване на този слой от кореновата система и проникване на торта в тази дълбочина.

При конвенционалния метод на разпръскване на торове, земеделските производители, избирайки кога да направят торене, трябва да се съобразят и с прогнозата за валежи, но често, когато се налага торене, валежи липсват, с което тяхното усвояване остава неосъществено. Чрез фертигацията земеделците стават независими от сушата и неблагоприятните климатични условия, а торовете достигат необходимата дълбочина заедно с поливната вода.

С помощта на почвени и листни анализи може да бъде съставен план за балансирано торене и напояване, който да се реализира с пивотните системи, осигурявайки нужните хранителни вещества на растенията и увеличавайки добива чрез намалени ресурси за вода, торове, труд и енергия.

 

Научете повече за поливните системи Valley от най-близкия до Вас представител на НИК.

Leave a Reply

*

Copyright © 2014 Nik.bg