Категория: Интересно Автор:

5-те технологии, с които ще запомним 2014

От средата на 90те години на миналия век властва една константа, която гласи, че вече няма място за константи. Земеделието не е изключение от тази тенденция. Всяка година ставаме свидетели как технологии, считани за иновативни, биват измествани от по-нови и модерни решения за съвременното земеделие.

В края на 2014 година, когато е време за равносметка, подбрахме 5-те най-значими технологии, които промениха начина, по който земеделците управляват своите стопанства.

#1 Сателитно заснемане на земеделските площи

Представете си технология, с която може да наблюдавате полетата си от космоса и да следите показатели като жизнеността на растенията и развитието им във времето. Това не е световна новост за 2015та година, но сега тази технология разшири своята популярност и е позната и сред земеделските производители извън САЩ, сред които и земеделците в България.

Сателитната технология позволява да се видят в полетата неща, невидими за простото око, които са следствие от инфрачервените лъчи и начина, по който растенията ги поглъщат и отразяват в своя вътрешен слой под името „паренхим“.

Неслучайно и мотото на GeoSCAN* е „Вижте невидимото!“.

*GeoSCAN е първата програма за мониторинг на посевите в Източна Европа, която се базира на българския софтуер TechnoFarm.

#2 Променлива норма на обработките

Известна още под инициалите VRA (Variable Rate Application), променливата норма при земеделските операции се внедрява все по-успешно в българските стопанства. С усъвършенстването на картите с предписания, чиято цел е прецизната и оптимизирана обработка на парцелите, VRA се наложи като водеща технология за извършване на земеделските операции. Тази тенденция се потвърждава и от американските лидери в прецизното земеделие Trimble, чиито иновативни решения все повече залагат на променливата норма като начин за оптимизиране на разходите, от една страна, и от друга – третиране на земята по най-оптималния начин.

Говорейки за карти с предписания, няма как да не отбележим тяхната важна роля при подхранването на почвата и растенията, което е едно от най-важните първоначални условия за добър добив. На базата на резултатите от анализа на почвените и растителните проби от едно поле може да се съставят предписания за обработки с променлива норма, целта на които е да гарантират оптималното подхранване на посевите и справянето с болестите там, където е необходимо, без това да означава повече разходи за торове или препарати. Напротив, разходите почти винаги са по-ниски.

Поглеждайки към бъдещето, VRA технологията ще продължи да бъде актуална тема и през следващите години, когато ще продължим да наблюдаваме нейното развитие и усъвършенстване.

#3 Информирани решения

Въпреки че ги нареждаме на 3то място, информираните решения са в основата на прецизното земеделие – без тях то на практика не би могло да съществува.

2014-та година бе белязана от полагане на основите и първите стъпки към акумулирането на една огромна база данни, която би могла да бъде надежден източник на актуална информация, водеща до информирани и прецизни решения. През последните 12 месеца са инвестирани милиони в събирането и съхранение на данни от полетата по цял свят – нещо, което инвеститорите очакват да конкурира по значимост Facebook и Google.

Безспорно, събирането, обработката и обмена на данни, на чиято база се взимат информирани решения, са както възможност, така и предизвикателство особено за земеделците. „ От една страна сме развълнувани от всички положителни промени, до които може да доведе една огромна база данни, която да бъде „дясната ни ръка“ при планиране на всички мероприятия на полето. От друга страна, обаче, трябва да обмислим добре съхранението на самата информация.“, коментират от индустрията.

#4 „Умни устройства“

През 2013 така наречените smart устройства са на водещата първа позиция по значимост при прегледа на технологиите на годината, а 4-тото им място само след една година е доказателство за това, до каква голяма степен те са станали неизменна част от ежедневието ни.

Дали осъзнаваме напълно в каква необходимост са се превърнали тези устройства? В основата на технологичната революция са именно смартфоните, които преобразиха изцяло начина ни на общуване, но оставиха своята ярка следа и във всички останали сфери на нашия живот. Земеделието не е изключение.

Земеделието успя да се внедри в мобилните телефони, както и те в него, благодарение на мобилните приложения, с които стопанството е на един клик разстояние от всяка точка на света. Истината е, че двигателната сила на „умните устройства“ е в мобилните приложения, чрез които събирането, анализирането, съхранението и обмена на данни никога не са били по-достъпни. Именно тези данни помагат на земеделците във взимането на информирани решения.

Безспорно, навлизането на все повече „умни устройства“ в земеделието е неизбежно, тъй като именно те ще определят посоката на неговото развитие.

#5 Прецизни решения „в кабината“

Така наречените In Cab Solutions, към които спадат дисплеите за навигация, системите за управление на машините и на инвентара, не са нещо ново, но тяхната роля продължава да бъде водеща благодарение на непрекъснатото им развитие. Водещите производители като Trimble работят в посока акумулиране на възможно повече актуална информация в процеса на обработка, чрез която земеделците биха могли да взимат решения в реално време.

Няма съмнение, че качествените данни водят до качествена информация, която, от своя страна, е гръбнакът на прецизните решения. Правилната „комуникацията“ между сензорите, контролерите и мониторите, разположени в селскостопанските машини, е от изключително значение за успешното провеждане на земеделските операции. През следващата година ни предстои да видим какви иновации в това направление за земеделския автопарк ще бъдат представени.

Като обобщение със сигурност можем да кажем, че ни очаква една вълнуваща 2015 година, през която ще продължим да бъдем свидетели и преки участници в технологичния напредък. Напредък, който вече отвори една нова глава в земеделието. То вече премина отвъд прецизността…

Добре дошли в света на дигиталното земеделие!

Leave a Reply

*

Copyright © 2014 Nik.bg