От 2005 година представяме на земеделските производители в България световните иновации в сферата на приложение на GPS технологиите за селско стопанство, разработени от Trimble.

Ежегодно внедряваме новости в областта на ефективното пръскане, прецизната сеитба, напояването и  GPS проследяването на машини и гориво и подобряваме сервизните процеси, за да отговаряме своевременно при възникване на казуси в стопанството или на полето.

Новости в сервизното обслужване

traktor-red Администриране на сервизните посещения с помощта на CRM система и устройство за електронен подпис

traktor-red Проследяване на историята на сервизните посещения в реално време и диагностициране на често появяващи се проблеми

traktor-red Изпращане на отчети за извършената сервизна дейност веднага след приключване на сервизното посещение

Съвременна екипировка

traktor-red Подвижни сервизни центрове, оборудвани с всичко необходимо за решаване на проблема на полето

traktor-red Богат набор от софтуер и хардуер за диагностика

traktor-red Професионални инструменти, съобразени с изискванията на всеки производител на техника

Иновации в действие

traktor-red Следвайки тенденциите на пазара, всяка година НИК обновява продуктовата си гама, предлагайки модерни машини и оборудване за прецизно земеделие. В тази връзка сервизните специалисти на НИК преминават обучения в България и чужбина за инсталиране и поддръжка на новите технологии, осигурявайки навременно и качествено обслужване

Вижте повече за услугите, които сервизните специалисти на НИК извършват.