Категория: Trimble продукти Автор:

Trimble представи Soil Information System – новата функция на онлайн платформата Connected Farm

05.06.2014
Американският иноватор в земеделието, Trimble,  представи нова функция, част от интегрираното системно решение Connected Farm.  Soil Information System или SIS предоставя изчерпателна информация, свързана с почвените характеристики в 3-D формат. Въз основа на тази информация фермерите могат да планират много по-прецизно земеделските операции. След анализ на данните от Connected Farm, информацията може да се интегрира в софтуера за управление Farm Works на Trimble, или в друга GIS платформа.  Connected Farm спомага за едно по-прецизно управление на стопанството, като предоставя достъп до информация за количествaтa валежи, прогнози за времето, карти на добива, контрол на напояването и др.
Soil Information System е революционна технология за почвено 3-D картографиране, оборудвана със съвременни сензори и алгоритми за почвена и топографска информация с висока резолюция и точност. Предоставяйки пълна информация за физичните и химичните свойства на почвата, включително за разпределението на вложените материали в нея, SIS дава възможности за по-ефективни решения, съобразени със специфичните характеристики на всяка част от парцела. Иновативната технология на Trimble извлича точни и многопластови почвени модели, които надграждат традиционните методи, прилагани в съвременното земеделие. Типовете изготвяни карти включват карти за дълбочината на кореновата система, почвената структура, достъпната вода за растенията, дълбочина на уплътняване на почвата, нивата на микро- и макроелементи, капацитета на задържане на хранителни елементи и концентрацията на сол и токсично съдържание.
Посредством предшестващия пробовземането анализ на почвената разнородност и характерните й особености Soil Information System на Trimble изготвя препоръки за най-правилните участъци за вземане на почвена проба. По този начин броят на пробите, необходими за извличане на точна информация, се редуцира с до 60% в сравнение с традиционните методи за пробовземане. Като резултат, SIS осигурява по-голяма ефективност при събирането на данни от полето, като намалява времето и разходите за извършване на операцията.
„Внедрявайки SIS в Connected Farm, Trimble предоставя на земеделците и техните агрономи обективна информация за почвата, като по този начин те могат да оптимизират количеството продукция,“ подчертава Леви Кетъл, директор бизнес среда в Trimble.“Например, знаейки количеството на достъпната вода до растенията, земеделците планират много по-лесно  напояването, настройването на сензорите за влажност, проследяването на развитието на кореновата система и много други управленски дейности.
„Променливостта в добивите и качеството им е резултат на първо място от третирането на участъци с разнородни почвени характеристики като участъци с еднородни такива. В миналото неспособността ни да идентифицираме компонентите, свързани с почвената разнородност, не ни позволяваше да стандартизираме отглеждането на културите и да постигаме по-добра икономическа възвръщаемост,“ каза Робърт Уампъл, агроном  и собственик на Edgeknoll Consulting – фирма, осигуряваща поддръжка на Soil Information System.
Технологията SIS е наличнa в няколко варианта в зависимост от нивата на точност и резолюция, необходими за съответната култура и поставените цели от земеделеца.
Новата функция на Trimble Connected Farm ще се предлага скоро и в България от НИК Електроникс.
Източник: www.precisionag.com, 3 Юни 2014

Leave a Reply

*

Copyright © 2014 Nik.bg