Характеристики

 •   Инструменти за картиране
 •   История на полето
 •   Мобилно приложение, съвместимо с Apple iOS и Android
 •   Планиране на обработките
 •   Финансови инструменти
Интересувате се от този продукт? Пишете ни!

Описание на продукта

Земеделският софтуер Trimble AG Pro Ви позволява да проследявате всеки един етап от дейностите в стопанството от всяко устройство.

Чрез софтуера Trimble AG Pro можете да:

 • Планирате културите си и предстоящите дейности, свързани с обработките им;
 • Проследявате хронология на всички дейности по полето;
 • Извършвате прецизно картиране на полето;
 • Проследявате рентабилността на всяко поле.

Софтуерът Trimble AG Pro е съвместим с останалите продукти от Trimble и интеграцията му с тях е опростена и ефективна. Линиите за навигиране могат да бъдат запазени директно в софтуера, за да бъдат използвани в различни ситуации, според нуждите на фермера. Предписанията за променлива норма и картите за приложение на материали също може да бъдат трансферирани безжично между софтуера Trimble AG Pro и Вашия Trimble дисплей за навигация.

Благодарение на мобилното приложение  Trimble AG Mobile имате достъп до софруера от всяко устройство и може да управлявате стопанството си, където и да сте.

Планиране на обработките с Trimble AG Pro

Със земеделския софтуер Trimble AG Pro може да планирате обработките си за всяко поле (или за различните зони в полето). Софтуерът позволява да въведете информация за направените разходи и реализираните добиви през годината. Чрез инструментите за планиране на обработките може да изготвите успешна стратегия за всички дейности, свързани с обработките и управлението на стопанството, като например:

 • Планиране на дейностите по реколтата;
 • Бюджетиране и планиране на разходите;
 • Следене на предписания за прецизни обработки.

Проследяване историята на полето с Trimble AG Pro

Със софтуера Trimble AG Pro управлявате цялата информация, свързана с полето от всяко мобилно устройство или компютър. Можете да генерирате лесни за печат отчети за извършените задачи.

Некои от ключовите справки, които Trimble AG Pro осигурява са:

 • Сортове семена, използвани при сеитба;
 • Смеси от резервоари;
 • Пестициди с ограничено използване;
 • Използване на торове;
 • Данни от жътва;
 • Проследяване на съхранението на зърно.

Прецизно картиране с Trimble AG Pro

Trimble AG Pro позволява импортиране на данни за добив, тип почва, анализи на почвени проби и друга ключова информация, подпомагаща създаването на карти с предписания за променлива норма при сетитба или при приложение на торове и препарати за растителна защита.

Картите с предписание също така могат да се свържат със записите от полето с цел изготвяне на цялостно софтуерно решение за управление на стопанството.

Допълнителните инструменти към Trimble AG Pro включват:

 • NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) – стандартизиран вегетационен индекс
 • Предписания за променлива норма
 • Проследяване на напояването
 • Поддръжка на сателитни изображения

Финансови инструменти в Trimble AG Pro

Чрез софтуера Trimble AG Pro може да проследите рентабилността на всяко поле. Финансовите инструменти към осфтуера Ви позволяват да сравнявате действителните разходи с предварителните бюджетни прогнози и да изготвяте стопански и финансови отчети на разходите за единица продукция.

Софтуерът може да съчетае въведените данни и карти на добива и да генерира т.нар. карти на рентабилност (Profit maps), които показват финансовите резултати за годината на всяко поле. По този начин лесно може да прецените къде е необходимо да направите промени, за да постигнете по-добри резултати.

Мобилно приложение Trimble AG Mobile

Мобилното приложение Trimble AG Mobile Ви позволява по-голяма гъвкавост по време на работа и по-ефективно управление на процесите в стопанството.

Приложението работи както с Apple iOS, така и с Android устройства и може да функционира дори при загуби на WiFi или мобилен сигнал.

С мобилното приложение Trimble AG Mobile можете да управлявате:

 • Картиране на културите
 • Сеитба, приложените към нея карти и получените данни от жътвата
 • Известия за повторно влизане в полето (като допълнителна възможност)
 • Известия преди жътва
 • Подробни данни и история на полето
 • Наличност на зърно
 • Предписания за прецизни обработки

Производител

Trimble

Основана през 1978 година, американската компания Trimble е лидер на пазара за иновативни GPS решения. Съчетавайки своя богат опит в сферата на GPS проследяването и модерните технологии, Trimble е се е превърнал в синоним на висока ефективност, водеща до отлична възръщаемост.

Благодарение на услугите, които Тrimble предоставя в областта на земеделието, днес фермерите могат да управляват всеки един аспект от обработката на земята, като постигат по-голяма продуктивност и ефективност при по-малки разходи – от сеитбата до жътвата. GPS системите за навигация осигуряват прецизност на обработката, системите за автоматизирано управление на машината спестяват време и разходи, а лазерните устройства дават ценни данни за обработваната земя, спомагайки за увеличаване на продуктивността.

Освен в земеделието GPS решенията на Trimble намират приложение и в редица други области – строителство, инженерство, гражданска авиация, въоръжени сили и др. Към днешна дата американската компания притежава около 1000 патента, представителства в над 35 държави и персонал, надхвърлящ 3000 служители.