Характеристики

 •   Модул за кооперации
 •   Неограничен брой работни места с достъп до софтуера
 •   Организиране на договорните отношения
 •   Очертаване на обработваемите земи
 •   Сигурност на данните и достъп от всяко устройство
 •   Следене на извършените обработки
 •   Съветник за субсидии
Интересувате се от този продукт? Пишете ни!

Описание на софтуер TechnoFarm

Софтуерната система TechnoFarm подпомага дейността на земеделските производители като ги улеснява при сключването на договори за аренда, очертаването на обработваните от тях площи, минавайки през подаването на документите за субсидии по различни мерки и директни плащания до планирането и следенето на извършваните мероприятия в стопанството.

Софтуерната система е разделена на следните модули, които могат да работят както заедно, така и по отделно:

Модул Карта

 • Създаден специално за очертаване на обработваемите земеделски земи.
 • Позволява зареждане на КВС имоти и проверка по допустим слой.
 • Дава възможност за експорт на shp-файл както за ИСАК, така и за навигации и ръчен GPS, което позволява проверка на всички площи от КВС или Споразумение по чл.37

 

Модул Имоти

 • Предназначен на организиране на договорните отношения
 • Създава регистър на договорите и собствениците
 • Автоматично създава ведомостите за ренти и платежните документи, свързани с тях
 • Автоматично създава декларация по чл. 69 и чл. 70
 • Позволява визуализация на всеки имот с правно основание на картата

 

Модул Субсидии

 • Позволява автоматично пресичане по допустим слой и подготовка на заявлението за кандидатстване, съгласно всички допустими схеми и мерки за подпомагане на площ
 • Съдържа калкулатор за зелени плащания
 • Позволява въвеждане на очакван добив и анализ на парцелите по култури

 

Модул Агротехника

 • Дава възможност за зареждане на данни за извършени обработки по парцели от навигации Trimble и следене качеството на обработките
 • Позволява планиране на мероприятия и проверка по вече извършени такива
 • Справки по механизатор и парцел с информация за изразходено гориво, площ, време на извършване на обработката

 

Модул Дялов капитал

 • Създаден специално за кооперациите
 • Поддържа регистър на член-кооператорите и улеснено изплащане на дължими дивиденти за период
 • Справки по начислени, изплатени и дължими дивиденти
 • История на плащанията по член-кооператори

 

Модулната система TechnoFarm може да се използва както чрез достъп до потребителския акаунт в уеб портала, така и чрез инсталиране на системата на Ваш сървър, локално в стопанството.
ТechnoFarm предоставя неограничен брой работни места и едновременен достъп до софтуера. Независимо от местоположението на софтуерната система, сигурността на Вашите данни е гарантирана, а чрез потребителските профили всеки служител получава достъп само до предварително определени модули с права за редактиране или само за четене.

Повече за софтуерната система TechnoFarm може да научите тук – www.technofarm.bg.