Характеристики

 •   Автоматичен контрол на секциите на пръскачката
 •   Контрол на височината на крилата на пръскачката
 •   Осигурява обработки с променлива норма при сеитба и пръскане
 •   Проследява количеството използвани семена и препарати
Интересувате се от този продукт? Пишете ни!

Описание

Trimble Field IQ представлява система за контрол на материалите, нормата на пръскане, както и на нормата на приложение на материалите при сеитба, торене и Strip-Till обработка.

Приложението на Trimble Field-IQ

При пръскане

 • Контролира автоматично секциите на прикачни, самоходни и навесни пръскачки
 • Управлява до 48 отделни секции с по една или с по няколко дюзи при пръскане
 • Предотвратява повторното разпръскване на течни торове при окрайчване и в ъгловите редове чрез клапани TruCount LiquiBlock™
 • Управлява нормата на пръскане и анализира в реално време изразходваното количество препарат
 • Използва предписания, изготвени със софтуер Farm Works Mapping за автоматично определяне на нормата на пръскане

При сеитба

 • Предотвратява застъпването при сеитба, като автоматично управлява до 48 отделни реда
 • Регулира гъстотата на сеитбата в зависимост от потенциала на почвата чрез хидромотора Rawson™
 • Използва предписания, изготвени със софтуер FarmWorks за автоматично регулиране на нормата на сеитба
 • Анализира засяването, като следи гъстотата на сеитбата за откриване на запушени семепроводи
 • Следи количеството използвани семена и съхранява информацията за последващ анализ на резултати след жътва

Производител

Trimble

Основана през 1978 година, американската компания Trimble е лидер на пазара за иновативни GPS решения. Съчетавайки своя богат опит в сферата на GPS проследяването и модерните технологии, Trimble е се е превърнал в синоним на висока ефективност, водеща до отлична възръщаемост.

Благодарение на услугите, които Тrimble предоставя в областта на земеделието, днес фермерите могат да управляват всеки един аспект от обработката на земята, като постигат по-голяма продуктивност и ефективност при по-малки разходи – от сеитбата до жътвата. GPS системите за навигация осигуряват прецизност на обработката, системите за автоматизирано управление на машината спестяват време и разходи, а лазерните устройства дават ценни данни за обработваната земя, спомагайки за увеличаване на продуктивността.

Освен в земеделието GPS решенията на Trimble намират приложение и в редица други области – строителство, инженерство, гражданска авиация, въоръжени сили и др. Към днешна дата американската компания притежава около 1000 патента, представителства в над 35 държави и персонал, надхвърлящ 3000 служители.