Категория: Trimble, Истории на клиенти Автор:

Цялостен модел на прецизно земеделие в стопанството на Мартин Драганов

В стопанството на Мартин Драганов – земеделски производител от Североизточна България, вече повече от 10 години се използват технологии за прецизно земеделие от Trimble. В разговор с НИК, фермерът разказва как модерното оборудване е повлияло на работата и резултатите в стопанството му.

Какви технологии за прецизно земеделие използвате в своето стопанство и от колко време ги прилагате?

От 2004 – 2005 година използваме технологиите на фирма Trimble. Започнахме с EZ-Guide 500, в последствие с FmX и последните 4 години работим с TMX, Trimble Autopilot и Yield monitoring, който използваме при жътвата.

Кои техни функционалности ползвате най-често и в кои дейности Ви помагат?

След жътвата на слънчогледа, където ползваме Trimble Yield Monitoring и автоматично управление с дисплей TMX, обработваме стърнището и правим почвено картиране, на базата на което се изготвят почвени карти за приложение на фосфор основно, калий много малко, за подготовка за есенната кампания.

Каква промяна забелязахте след като започнахте да работите с тези технологии? Как се отрази внедряването им върху разходите за материали, времето за работа и добива?

Внедряването на технологиите ни подобри работата в няколко аспекта. Първо управленски вземам по-лесно решения с Yield Monitoring и инструментите, които ни дават възможност да наблюдаваме посевите и да вземаме по-адекватни решения от гледна точка на управлението на стопанството.

От гледна точка технологично – по-добре разпределяме семената, по-ефективно работим. Намалихме с около, в някои блокове, до 50% приложението на фосфорни торове и азотни. За всяко поле е различно, но имаме полета, които вече четвърта година работим с VRA и започнаха да се изравняват като запаси. Не на 100% все още, но до голям процент и достигаме до изравняване на запасите на хранителни вещества в полето.

Какви са впечатленията Ви до момента относно сътрудничеството Ви с НИК?

Сътрудничеството ни с НИК е повече от 10 години. Фактът, че продължаваме след толкова време да работим означава едно ползотворно сътрудничество. С техни усилия, с наши усилия ние успяхме да направим почти цялостен модел на прецизно земеделие – използването на различните инструменти, разчитането на събраните данни и съответно приложението.

Вижте повече за технологиите за прецизно земделие на Trimble или се свържете със своя търгвоски представител на НИК още днес!

Leave a Reply

*

Copyright © 2014 Nik.bg