Категория: Истории на клиенти Автор:

Над 900 000 лева спестени от кражби на гориво през 2013-та година

В началото на всяка нова година идва времето за равносметка от старата и обобщение на резултатите в стопанствата.

През изминалата година част от земеделските производители у нас внедриха в своите стопанства GPS проследяване на машините и контрол на горивото от НИК. В резултат те спестиха над 400 000 литра гориво, възлизащо на над 900 000 лева, което в противен случай щеше да бъде присвоено от недобросъвестни техни служители.

Ще ви разкажем историята на едно стопанство от Североизточна България, в което в началото на 2013та година бе внедрена GPS система за следене на гориво, закупена от НИК Електроникс. След монтирането на системата за следене на машини и контрол на гориво на 14 основни машини (трактори и комбайни) се засече значителен спад в разходите за гориво и други консумативи, спрямо тези от предходния сезон. В края на стопанската година резултата за стопанството е повишаване на производителността на персонала, подобрена отчетност на целия работен процес и на работното време.

Системата за GPS следене на машини от НИК предлага улеснено изготвяне на отчети за извършена работа и определяне на времето и горивото, изразходено за обработката на даден блок (или група от блокове). Това позволява на управителя на стопанството по всяко време лесно да проследи какво количество работа е извършено и какви са разходите за това. Допълнителните данни, които системата дава са относно времето на работа, място и точна скорост и траектория, по която машината се е движела като с тях лесно може да се определи ефективността на отделните машини и качеството на свършената работа.

В резултат от внедряването в стопанството са спестени 70 тона гориво за стопанската година в сравнение с горивото за същите обработки на същата площ през предходната стопанска година

През 2013та година от НИК обновиха своята GPS система за следене на автопарка като тя вече предлага оторизация на водачите и дава възможност да се определя производителността им при проверка на извършената работа. Така лесно може да се определи кой къде е работил – така се минимизират злоупотребите по време на работа и работния процес и организацията се подобрява.

„Много земеделци предпочитат да следят информацията директно от борд компютъра на машината. Тази опция бе популярна през изминалата година. Данните, които най-често следим са натоварването на машината, километража и мото часовете. С нея се следи по-точно експлоатацията на машината, като това намалява шансовете за възникване на повреда. Също така в софтуера на системата може да се създаде история на ремонтите и обслужванията на превозните средства и земеделския автопарк, която да напомня с e-mail или SMS когато наближи времето за преглед и след колко моточаса трябва да се извърши техническо обслужване.“ – сподели пред сп. Агрокомпас Иво Синапов – продуктов мениджър GPS следене и софтуерни продукти в НИК Електроникс.

Leave a Reply

*

Copyright © 2014 Nik.bg