Категория: Метеостанции Автор:

Как да използваме метеостанциите Pessl Instruments в нашето стопанство

Повече от 30 години метеорологичните станции Pessl Instruments предоставят начин за взимане на обосновано решение за земеделски обработки и дейности в земеделското стопанство. Благодарение на метеорологичните станции знаем кога, къде и дали трябва да предприемем агрономични действия, за да запазим растенията здрави. Това се случва чрез информацията, която получаваме от станцията, монтирана на територията на земеделското стопанство, където се обработват земеделски площи.

В зависимост от сензорите, които се инсталират на станцията, се получава следната информация:

 • Детайлна прогноза за времето с висока точност за 7 дни напред – възможна е използвайки точното позициониране на станцията, на база на което се извършва калибриране на прогнозата чрез информацията от нейните датчици.
 • Прогноза за пръскане – автоматична оценка от станцията за подходящо време за пръскане на всеки 6 часа за 7 дни напред
 • Прогноза за торене – автоматична оценка ефективността от извършване на торене за 7 дни напред
 • Прогноза за оценка време за жътва – автоматична оценка на условията за прибиране на реколта по часове за 7 дни напред
 • Оценка на риска от заболяване на културите – включени са повече от 40 прогнозни модела за развитие на болести за различни видове култури като ръжда, фузариум, склеротиния, сиво гниене, алтернария, мана и др. По този начин агрономът получава аргументирана възможност да планира агротехническите мероприятия на основата на климатичните данни и риска от аболяване.
 • Текущи климатични данни за стопанството на всеки час – те са винаги и навсякъде с Вас – чрез интернет платформа и GSM приложения
 • Предупреждение от измръзване за защита на растенията
 • Автоматичен sms, който се генерира автоматочно при оценка от станцията на такава опасност
 • Измерване температурата на почвате – необходима за оценка на време за сеитба и възможност за покълване
 • Изчисляване на акумулативни температури – за оценка настъпването на различните фенологични фази при културите
 • Влажността на почвата и получаване препоръка за поливна норма – автоматична препоръка на база данните от станцията в зависимост от отглежданата култура
 • История на климата – съхранение на данните, което дава възможност данните да се анализират с цел по – правилно плануване на дейностите за всяка следваща година
 • Данни за температура и влажност на въздуха, както и въглероден двуокис в складовете
Всички тези климатични и почвени данни за площите, където отглеждаме културите, ще ни помогнат при избора на сорт култура и как да плануваме дейностите си в зависимост от фазата на развитие, спестявайки ресурси и време и запазвайки растенията здрави.

Leave a Reply

*

Copyright © 2014 Nik.bg