НИК е водеща компания в сектор земеделие, която предлага иновативни технологии за автоматизация и дигитализация на процесите в българските стопанства.
Търсим високо мотивирана и отговорна личност, която да се присъедини към екипа на компанията ни, на позиция „Оперативен счетоводител“ за офиса ни в гр. София.
Основни задължения:
– Отговаря за правилното водене на първични счетоводни документи, разходване на парични
средства и материални ресурси, както и осчетоводяване на документи;
– Следи и правилно прилага настъпилите изменения в разпоредбите на приложимото счетоводно и данъчно законодателство, които имат отношение към дейността на фирмата;
– Организира счетоводната отчетност, осигурява своевременно отразяване в счетоводните регистри на всички стопански операции;
– Участие в изготвяне на месечна декларация по ЗДДС;
– Извършва систематизирана подредба на оперативна и счетоводна документация;
– Текущо осчетоводяване на фактури по продажби и доставки;
– Кореспонденция с клиенти и доставчици;
– Следене на сроковете за вземания/задължения.
Изисквания:
– Висше икономическо образование със специалност „ Счетоводство и контрол“ или друга специалност с финансова насоченост;
– Трудов стаж – минимум 2 г.;
– Познаване на българското счетоводно и данъчно законодателство;
– Опит в изготвянето на ДДС декларации;
– Отлично познаване и опит с MS Office;
– Oпит в работата със счетоводен софтуер.
– Работна среда в екип от професионалисти;
– Опит в динамична и бързоразвиваща се компания;
– Възможност за придобиване на опит в сферата;
– Добро стартово възнаграждение;
– Пакет от допълнителни придобивки.
Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете актуална автобиография. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
 

Кандидатстване

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Град (задължително)

Телефон

Позиция

Вашето съобщение

Моля прикачете Вашето CV

Моля въведете кода от картинката в полето по-долу:

captcha

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.