Категория: GPS Следене на машини Автор:

Предимства на новата система за GPS следене на машини от НИК

Иво Синапов, продуктов мениджър „Софтуер“ в НИК Електроникс

Какво предлага обновената услуга GPS следене на машини?

Обновената система предлага множество нови опции и функционалности. Клиенти ще имат възможност да получават SMS известия за работата на машината на празен ход, превишаване на скоростта, наближаване на сервизен интервал и други зададени параметри, при чието достигане система може да изпраща известия. Това може да помогне при следенето и сервизирането на машината, като системата ще изпрати SMS, съответно e-mail, според желаната настройка, за да напомни за наближаването на даденото събитие – било то смяна на масло, филтри на база мото-часове или за плащането на годишен данък, винетка, застраховка и други.

Една от по-големите новости е възможността да се следят машините през мобилен телефон или таблет посредством специално разработен за целта мобилен сайт,където се визуализират всички машини от акаунта като може отново да се изкарват отчети за отделните машини и да се следи тяхното местоположение на картата. Предимството на този тип достъп е оптимизираното съдържание на сайта, което тегли умерено количество трафик на мобилен интернет когато намирайки се на път искате да проверите състоянието и местоположението на машините.

Новост е и улесненото създаване и адмистриране на потребители към всеки акаунт, което позволява към даден акаунтда бъдат създадени няколко имена и пароли за достъп – така може различните потребители да виждат само определена част от машините или различните типове машини да се разделят в различни потребители. Заедно с улесненото администриране е добавено свързване по CAN с компютъра на машината, което позволява четенето на информация от него.

Какво е предимството на връзката по CAN и какви данни могат да се четат от компютъра на машината?

Връзката по CAN позволява максимално точно отчитане на всички показатели, които се следят от устройствата като сега те могат да се четат директно от компютъра на машината и да се получава информация за температурата и оборотите на двигателя, моточасовете, изразходваното количество гориво, натоварването на спирачките и др. Тези данни зависят от модела на машината като някои от новите модели трактори позволяват да се четат данни като позицията и натоварването на педала на газта. Така по всяко време може да знаете освен къде се намира машината и какво е състоянието на системите в нея.

Какво може да очакват клиентите от новата система?

Бих искал да добавя, че заедно с представянето на новата система за GPS следене на машини екипът по поддръжката й се разшири. Сега към него се присъединиха Георги Лазаров, който се грижи за администрирането на системата и онлайн достъпът до нея, както и двамата ни нови сервизни специалисти Милен Атанасов и Милан Недялков, чието внимание е съсредоточено само върху GPS проследяващите устройства и тяхната поддръжка и монтаж.

Leave a Reply

*

Copyright © 2014 Nik.bg