Категория: Пръскачки Автор:

Norac UC4+ – автоматичен контрол на нивото на крилата

Norac UC4+ е система, която автоматично контролира височината на крилата на пръскачката при работа по неравни терени или при неравномерна височина на посевите. Височината на крилата може да се определя, както като отстояние от нивото на растенията, така и като отстояние от почвата под тях в зависимост от желания ефект. Системата има два режима на работа – ръчен и автоматичен като данните за движението на крилата и в двата режима се записват в устройството и могат да бъдат прегледани в последствие. По този начин може да се правят тестове на ефективността на системата и да се проверява как се държат крилата когато системата не е включена в автоматичен режим и височината се управлява ръчно.

Принципа на работа на системата е с ултразвукови датчици, монтирани на щангите, които позволяват автоматично поддържане на предварително зададената височина над посевите или почвата, която е еднаква за цялата дължина на крилата. Тази постоянна височина осигурява оптимално използване на материалите и равномерно разпръскване на химикали по посевите. В зависимост от наличието на препятствия по терена може да се подвига или смъква само едното или и двете крила на пръскачката като това разбира се трябва да го позволява самата пръскачка.

Системата на Norac UC4+ работи еднакво добре без значение дали пръскачката се движи с ниска и с висока скорост и без да се влияе от нормата, с която се пръска. Тя може да бъде монтирана на всяка една марка пръскачка, както и да бъде премествана от една машина на друга.

Leave a Reply

*

Copyright © 2014 Nik.bg