Ново технологично решение за трансфер на информацията от Trimble

Автор: 07.05.2019
Eфективното управление на едно земеделско стопанство е трудоемка и отговорна задача. За да успеят да подобрят производителността, фермерите изразходват време и средства за постигане на ефективен контрол на всички операции в рамките на стопанството.
Точно в тази насока, американската компания, лидер в областта на прецизното земеделие, Trimble  представи ново технологично решение в помощ на земеделците – софтуерна платформа за управление на земеделските процеси FarmCore, обединяваща информацията от всички машини на полето.

Основните ползи на FarmCore:

Опростена настройка на данните – лесно задаване на основната информация през мобилното приложение

Ефективно управление на работния процес — лесно генериране, обединяване и управление на цялата информация, получена от свързаните устройства

Подобряване на отчетността в стопанството — получаване на коректна информация за разходите и генериране на достоверни отчети

Информацията в платформата FarmCore се генерира от иновативната характеристика AutoSync ™, която автоматично  синхронизира данните от всички дисплеи за навигация в стопанството. Такива данни са: линии за навигация на машините, имена и граници на полетата, ориентири, както и информация за всеки оператор.

Благодарение на тази функция се премахва необходимостта от ръчно въвеждане и прехвърляне на информацията, което преди се извършваше с USB.

AutoSync ™ помага да се премахне вероятността от дублиране на информация и елиминира фактора – човешка грешка. Това се постига чрез автоматичното ежеминутно синхронизиране на информацията, получена  от полето и оператора, с помощта на мобилното приложение Trimble Ag.

Ползите от AutoSync ™:

Лесна настройка – задаването на име на потребител, стопанство и поле, импортирането или очертаването на границите на полетата или генерирането на карта може да стане чрез мобилното приложение

Спестяване на време – чрез синхронизирането и запазването на линиите за навигация във всички свързани устройства, се елиминира вероятността за дублиране или повторно въвеждане на информацията

Подобряване на ефективността на работа – настройката и изпращането на линиите за навигация се извършва до всички оператори едновременно, а това спомага за по-ефективна работа, синхрон и безпроблемен работен процес

 

 

Елиминиране на фактора „ човешка грешка “ – с помощта на AutoSync ™ се постига синхронизация и елиминиране на човешките грешки, причинени от многократното въвеждане на линиите за навигация, имена и граници на полета и ориентири

Двупосочен трансфер на данни – благодарение на AutoSync и Trimble Ag се постига надежден двупосочен трансфер на данни

Функционалности на AutoSync ™

Създаване, редактиране и изтриване на данни онлайн – синхронизация на данните на всички свързани устройства, на компютъра или мобилното устройство с Trimble Ag

Създаване, редактиране и изтриване на данни в Precision-IQ на дисплея – синхронизация онлайн и с всички свързани устройства

Управление на данните за задачите в Precision-IQ на дисплея – синхронизация онлайн

Изтриване на данни в Precision-IQ на дисплея – информацията ще бъде изтрита онлайн и на поддържаните дисплеи в организацията

Налични данни:
За да се възползвате от новата функционалност AutoSync ™, ви е нужен дисплей Trimble поддържащ програмата Precision-IQ –Trimble TMX-2050 ™ и GFX-750, както и  настолен  компютър или мобилно устройство, с инсталирани Trimble Ag софтуер.

Leave a Reply

*

Copyright © 2014 Nik.bg