НИК подкрепя проект за модернизиране на учебната среда

Автор: 02.01.2018
НИК подкрепи разработения от ПГМЕТТ „Христо Ботев“ – гр. Шумен, проект за модернизиране на учебната среда чрез съфинансиране и осигуряване на практическо обучение на учениците.

„В основата на успешното развитие на всеки бранш са добре подготвените кадри, ето защо подобни проекти и сътрудничество са от голямо значение – заявиха от НИК. – Това бе и причината за създаването на обучителния ни център за нови технологии и практики в земеделието – NIK Academy. Сътрудничеството ни с образователните институции в страната е следващата стъпка за изграждане на модерна учебна среда, съобразена с новите тенденции и даваща повече възможности за развитие на младите професионалисти.“

 

Проектът на ПГМЕТТ „Христо Ботев“ – гр. Шумен е по национална програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Модернизиране на системата за професионалното образование“ и е с обща стойност 70 000 лв. Във връзка с него е извършено обновяване на част от училищната база и е изградена автоматизирана интерактивна образователна среда за практическо обучение по мехатронни системи за управление на процеси с използване на компютърни симулатори и тренажор.
Директорът на ПГМЕТТ „Христо Ботев“ – инж. Галина Младенова и ръководството на училището, изказаха своите благодарности към управителя на НИК за „оказаната подкрепа и съдействие, насочени към професионалното образование, осъществявано от гимназията“.

През тази година НИК сключи споразумение за сътрудничество и с „Аграрен Университет – Пловдив“, целящо да се даде възможност за подготовка на заетия в земеделието персонал на база практически тренинги, обучения за новите тенденции в сектора и разрешаване на актуални казуси.

Leave a Reply

*

Copyright © 2014 Nik.bg