Форум „2gether 4 Strong Digital Agriculture“ – за бъдещето на дигиталното земеделие

Автор: 20.04.2018
През тази седмица се проведе форум на високо равнище за дигитално земеделие „2gether 4 Strong Digital Agriculture“, в който се включиха участници от Косово, Македония, Албания, Германия и други страни.
Първият ден на форума беше отделен за посещения на стопанствата на иновативни български фермери, които успешно прилагат дигиталните технологии в работата си.

Първото посетено място беше фермата на „Елит 95“, които отглеждат 7 000 говеда в най-голямата кравеферма на Балканския полуостров, снабдена с модерна инсталация за биогаз чрез преработка на остатъчни материали, която генерира електричество.

Земеделските стопани обработват и 70 00 дка земя, за което разчитат на прецизни технологии за обработка и системи за ефективно поливно земеделие.
След това участниците посетиха стопанството на „Димитрови 2002“ край Ихтиман, където е реализиран първият проект за подравняване на терена в България при поле с картофи, в сътрудничество с фирма НИК. След имплементирането на проекта рискът от наводняване на полето по време на поливка и изгниване на картофите е сведен до минимум. Гостите на форума имаха възможност да наблюдават сеитба на картофи на подравнения терен.
Последното посещение за деня беше в стопанството на „Сортови семена и растителна защита“, разположено само на 5 км от центъра на София. То се състои от повече от 20 000 дка с царевица, пшеница, слънчоглед, фасул и овес, засети с помощта на дисплей за навигация Trimble TMX-2050, система за автоматично управление Trimble Autopilot с 2 см точност.
Земеделските стопани използват и технология Vehicle Sync, чрез която машините обменят информация за своето местоположение в реално време и по този начин две машини могат да работят на едно и също поле едновременно.

По време на пръскането фермерите разчитат на самоходна пръскачка Berthoud RAPTOR 4240 със система за контрол EC Tronic, система Norac UC4+ и технология Trimble Field IQ за контрол на височината на щангите, автоматично спиране и пускане на секциите и приложение на материали с променлива норма.

Следващите два дни от форума бяха отделени за дискусии и лекции на различни теми, свързани с дигиталното земеделие, добри практики за прецизиране на работата и постигане на по-голяма ефективност във всяка замеделска дейност и други.

По време на семинарната част , екипът на НИК разказа повече за последните новости в програмата за сателитно сканиране на полето GeoSCAN и комбинирането й с услугите за почвено пробовземане и анализ AgroBalance.

Форумът „2gether 4 Strong Digital Agriculture“ е стъпка напред към имплементирането на дигиталните технологии в земеделието, в името на неговото модернизиране и развитие.

Leave a Reply

*

Copyright © 2014 Nik.bg