Обучение за добри практики при торенето в NIK Academy

Автор: 22.02.2018
От 19 до 21 февруари в NIK Academy се проведе обучение  на тема „Добри практики при торене“. Екип от агрономи на НИК Агро Сървис представи на участниците най-важното за управлението на микро и макроелементите в почвата, спецификите на пробовземане при плоска и при променлива норма на торене и добри пракитки за мониторинг на посевите по време на вегетация.

По време на тридневното обучение, участниците имаха възможност за събеседване и консултация с агрономите по конкретни въпроси и казуси от практиката. Освен полезна информация за управлението на азота, калия, сярата и фосфора, агрономите обърнаха внимание и на потенциалните проблеми, които е необходимо да бъдат разрешение преди трайно преминаване към „No-till“ технологията.

През втория ден от обучението бяха предвидени и практически упражнения, включващи измерване на рН реакция при различните торове. Метеорологичните условия не позволиха провеждане на полеви занимания, но участниците имаха възможност да научат повече за технологиите за прецизна сеитба на Precision Planting и решенията за приложение на течен тор Startec, които също ще им бъдат полезни по време на пролетната кампания.
Третият ден бе посветен на интегрирания мониторинг на посевите по време на вегетация с помощта на програмата за сателитно сканиране на полето – GeoSCAN. Участниците се запознаха с платформата и с последните новости, които позволяват проследяване на фазите на развитие на културите, прогноза за времето и благоприятни дни за извършване на обработки и много други. Именно чрез GeoSCAN фермерите могат да проследят как торенето ще се отрази върху развитието на посевите и да планират по-добре следващите мероприятия за годината.

През февруари в NIK Academy се проведе и поредица от обучения за прецизно пръскане, а в началото на месец март предстои обучение за прецизна сеитба с Precision Planting.

 

Вижте повече за NIK Academy или се свържете със своя търговски представител на НИК, за да заявите своето желание за участие в предстоящите обучения.

Leave a Reply

*

Copyright © 2014 Nik.bg