Категория: Поливни системи Автор:

Как се изгражда най-големият съвременен проект за поливно замеделие в България

В началото на пролетта НИК стартира изграждането на най-големия съвременен проект за поливно замеделие в България, в сътрудничество с американския лидер в производството на поливни системи Valley Irrigation.
Съоръженията за напояване са изградени в Северозападна България и са с дължина от 160 до 360 м, а целият проект от 12 пивота има общо 54 поливни рамена. Тръбната мрежа, която захранва поливните системи е с дължина от 25 км, както и помпен възел, състоящ се от 4 помпи. Помпите са на американския производител Cornell, който е водещ в световен мащаб при производството на специализирано оборудване за работа при високо натоварване при гарантирана надеждност и ефективност.
Проектирането на пивотните системи и захранването им с вода бе извършено изцяло от екипа на НИК, съобразно с техническите препоръки и добрите практики в сектора, с които Valley разполага, благодарение на дългогодишния си опит в областта.

Общото водно количество, което помпите Cornell осигуряват е 320 л/сек. По този начин чрез пивотните системи за 5 дни ще може да се подаде поливна норма от 30 куб. м/дка на предвидената поливна площ от над 3 000 дка. Поливната норма е съобразена с микроклимата в района, както и с пределната полска влагоемност на почвата и предвидените култури за напояване.

В допълнение към поливната система е предвидено да се използват метеорологични станции за проследяване на климата и влажността на почвата за по-прецизно напояване и определяне на най-подходящите условия за поливане. По този начин ще се контролира подаването на необходимата поливна норма и ще се предотвратява преовлажняването на почвата. Това помога за оптималното развитие на културите, извличайки максимално нужните хранителни елементи от почвата.
Още при началния етап на проекта бе направено теренно измерване с GPS оборудване от Trimble със сателитен сигнал GLONASS и RTK сигнал с точност 2.5 см. Трасирането на терените включва определяне на точните позиции на центрове на всяка от 12-те поливни системи и определяне на надморската височина на полетата и тяхната денивелация – данни, които позволяват по-ефективно използване на наличните водни ресурси.

Строително-монтажните дейности преминаха за период от 3 седмици, като в работата на полето се включиха и чуждестранни специалисти в изграждането на пивотни системи с опит в цяла Европа.

През първата година е планирано съоръженията да се използват за напояване на царевица, а през следващи години има възможност да се използват и за други поливни култури като слънчоглед, рапица, грахови смески.

Вижте как премина строежът на пивотните системи:

Leave a Reply

*

Copyright © 2014 Nik.bg