Категория: GPS Следене на машини Автор:

Как лесно да следите напредъка на жътвата с FarmTrack

След официалното откриване на жътвата, идва ред на усилена работа на полето и вземане на множество важни решения в стопанството. Повечето фермери трябва не само да планират добре обработките, но и да подсигурят точното отчитане на добива и непрестанно да следят за правилното протичане на жътвата.

За тази цел е важно да се наблюдават както процеса по събиране на реколтата, така и състоянието на машините, тяхното местоположение, извършената от тях работа. Благодарение на тази информация земеделските стопани могат по-добре да планират и разпределят останалите задачи и да предвидят следващите необходими действия. И тъй като все още е трудно да бъдем на няколко места едновременно, фермерите много често разчитат на новите технологии, като GPS навигации и устройства за проследяване на машини и гориво.

Едно такова решение е услугата за следене на автопарка и горивото – FarmTrack.

С помощта на преносимото устройство FarmTrack, услугата се още по-достъпна. Инсталирането му става много бързо – необходим е само изход за запалка в машината и чрез него фермерите получават данни за:

  • моментното състояние на машината
  • точна GPS позиция на машината
  • скорост на движение
  • влизане и напускане на ГеоЗони
Услугата е идеално решение за проследяване на напредъка при жътва, тъй като позволява проследяването на ожънатата площ от всяка машина, обработената площ в рамките на деня и времето на работа на всяка машина. Чрез мобилното устройство може да се проследява и извършената жътва от чужд комбайн, ползван на услуга или от собствена машина, дадена на услуга.

Мобилното устройство FarmTrack може да бъде премествано от машина на машина за допълнителна гъвкавост по време на работата на полето и оптимално използване на автопарка.

Събраните данни могат да се визуализират в мобилното приложение FarmTrack по всяко време. Фермерите мога да проследяват и камионите и ремаркетата, които прибират зърното към базата или го превозват до кантара. Те получават информация за местоположението на камиона и оставащи километри до полето или кантара. Така лесно преценяват дали камионът ще се забави и вземат мерки, за да може работата да продължи без да се губи ценно време.
Благодарение на услугата FarmTrack земеделските стопани могат да извършват още много полезни дейности като:

  • генериране на отчети за извършената работа по машини, механизатори и др.;
  • изчисляването на отработените часове на механизаторите;
  • отчитане на зареденото гориво от всяка колонка;
  • проследяване на състоянието на автопарка.

Вижте повече за проследяването на машините и отчитането на гориво с FarmTrack.

Leave a Reply

*

Copyright © 2014 Nik.bg