Интегрирани агрономски услуги

AgroBalаnce е комплексна услуга, благодарение на която земеделските производители могат да получат ценна информация за състоянието на почвата, нейните хранителни запаси, препоръки за торене с променлива норма и индивидуални насоки, с цел постигане на оптимални резултати.

Интегрираните агрономски услуги AgroBalаnce предоставят успешния модел за прилагане на променлива норма и ефективно управление на ресурсите, за да се достигне желания добив.

Автоматизирано пробовземане

Пробовземането е първият етап от комплексната услуга AgroBalance. В зависимост от целите, за  които се извършва почвеното пробовземане и това, каква е планираната култура, почвените проби могат да се формират в различни периоди през годината.

Почвеното пробовземане се извършва посредством автоматизирана пробовземна техника. Тя от своя страна е оборудвана с автоматична сонда, a ходът на оператора  се регистрира чрез GPS координати.  Всяка проба се идентифицира с уникален баркод номер, който се сканира още на полето и носи информация за местоположението на клетката.

Данните за локация и идентификация на пробите се съхраняват в онлайн платформата GeoScan. Фермерът разполага с цялата информация свързана с пробовземането чрез персоналния си GeoScan акаунт, който е неразделна част от услугата.
Този етап от услугата осигурява качествена представителност на почвените проби.

Почвени анализи

Следващата стъпка  е извършването на почвени анализи в специлизираната лаборатория на НИК Агро Сървис. Този етап включва анализ на реакция на почвата, микро и макро елементи (азот, фосфор , калий , калций , магнезий , натрий, сяра, бор, мед, манган, цинк и други.)

Услугата включва и карти за всеки блок за почвената реакция и основните 3 макроелемента за растенията: азот, фосфор и калий.

Тъй като проследяваме с GPS хода на техниката и оператора при формирането на всяка проба, получаваме детайлна геореферирана информация за нивата на хранителните елементи в пробовзетите блокове. Това ни дава възможност да доставяме на фермерите данните от анализите и в графичен вид, под формата на различни почвени карти.

Препоръки за торене с променлива норма

При пробовземане с цел приложение на продукти с променлива норма се формират от 4 до 8 пъти повече броя проби в сравнение с броя им при стандартното почвено пробовземане. По този начин се очертава по-детайлна картина за разпределението на запасите от хранителни елементи по микрозони в рамките на същия парцел.

На база получените резултати от анализа на почвените проби, агрономите на НИК Агро Сървис изготвят за всеки блок специално предписание за торене с променлива норма – на принципа, че в по-бедните зони се прилага по-голямо количество от даден елемент, а по-запасените зони може да се направи по-слабо до нулево торене.

Целта е след няколко поредни години целенасочено обогатяване на слабите места да се достигне до значително изравняване на почвените запаси (основно – от фосфор и калий).

За всеки включен блок фермерът получава освен предписанието за променливо торене и планът за балансирано торене. За сформиране на определено количество продукция от дадена култура, агрономът отчита какво количество хранителни елементи има в почвата и какво количество е необходимо да се добави чрез приложението на торове, за да се получи желаният добив.

Препоръката се издава под формата на електронен файл, който може лесно да се трансферира на дисплея в торачката чрез безжична връзка, след което тя сама сменя нормите спрямо изготвеното предписание.

Сателитно наблюдение на културите

Благодарение на сателитното наблюдение на културите може де  се осъществи оценка на развитието на полето. На база на актуалните карти от онлайн платформата GeoScan е възможно да се установят силните и слаби страни във всеки парцел. Също така може да се види  разликата в развитието на сортове от определена култура, болести или нападения от вредители, пропуски при земеделските обработки и т.н.

Установените проблемни зони могат да бъдат посетени на място чрез локализиране посредством мобилното приложение на GeoScan.

Директно в платформата GeoSCAN потребителите могат да генерират карти за приложение на азот с променлива норма, които се базират на сателитните изображения с вегетационен индекс използвайки съотношението между хлорофил и съдържание на азот.

Инструментът за азотно приложение с променлива норма позволява на фермерите да дефинират определени зони на управление. Също така да създават собствен план за  приложение с променлива норма за всяка зона

Метео данни

В платформата GeoScan фермерите имат достъп до надеждни метео данни, които да бъдат от полза при планирането на различните стопански операции.

Предоставената локална метеорологична информация включва параметри като:

  •  Исторически данни за минимална и максимална температура и валежи за една година назад,
  • 7-дневна обобщена прогноза за средно денонощни температури и валежи, както и ежедневна почасова прогноза,
  • Агрограми за развитие на метеорологичната обстановка,
  • Прогноза за сеитба и прогноза за пръскане.
С платформата на GeoScan  може да се следят и агрограми, които показват развитието на метеорологичната обстановка. Това става посредством  параметрите от жизнено значение за развитието на посевите.

Препоръки за торене по време на вегетация

Достъпността на хранителните елементи в почвата не е единственият фактор, който оказва влияние върху усвояването им.

Анализите на растителна тъкан са важен инструмент, тъй като предоставят информация относно текущия хранителен статус на растенията. Те помагат за потвърждаване или отхвърляне на визуално диагностицираните  симптоми на дефицит или токсичност.

В много случаи има връзка между резултатите от растителните и почвените анализи. Почвените анализи могат да бъдат използвани като инструмент за предвиждане на нуждите на растенията от торове преди засяване/засаждане например и за оценка на достъпността на хранителните елементи в почвата. Той не може да посочи обаче дали растенията могат или не да усвоят хранителните елементи от почвата. Не може да даде и информация относно хранителния статус на отглежданата върху тази почва култура.

След взимане на растителни проби и техния анализ, се изготвя препоръка за торене по време на вегетация.

Тя се извършва от квалифицирани агрономи на база на получените резултати. Тези препоръки са важни за вегетационното хранене на културите. Което пък от своя страна има за цел корекция в предварителния план, съобразно актуалните условия за развитие на културите и заложения добив.

Напишете ни от какво се интересувате и ние ще се свържем с Вас с повече информация и цена!

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Град (задължително)

Телефон

Относно

Вашето съобщение

Моля въведете кода от картинката в полето по-долу:

captcha

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.