Категория: Trimble Автор:

Как автономните машини ще променят земеделието?

Откакто тракторът замени животните на полето, земеделието не е спирало да се развива и да върви по пътя към пълна автоматизация.

Въвеждането на auto-steer от Trimble  е може би  най-значимата крачка към свеждането до минимум на човешката намеса в много земеделски процеси и улесняването на работата на полето.

В последните години се наблюдава засилено производство и предлагане на технологии, които са част от концепциите за пълна автономност в областта на земеделието и намаляване на ролята на операторите в някои земеделски процеси.

Тъй като виждаме  автономни машини да изпълняват все повече земеделски задачи  е логично да си зададем въпроса:

Как тази автономност ще промени земеделието?

Бъдещи решения

Представата за бъдещето управление на земеделските стопанства е, че то ще става лесно и бързо от комфорта на дома или офиса. Всичко това е достижимо, но ще отнеме още време, за да се генерират подходящите решения и технологии.

Очаква се тези решения да бъдат основани и подобни  на auto-steer и технологията NextSwath за завиване в края на реда. Благодарение на тях ще се постигне този прогрес и  оптимизиране на времето и разходите в стопанството.

С голям принос за развитието на автономността в земеделието e разработваната програма Leader-Follower от американската компания Trimble. С нея трактор без водач може да проследи движението на друг трактор, който е отпред.

Тази технология ще бъде приложима най-вече  за големи стопанствата, при които опрециите се извършват паралелно. Процесът на оран е пример за подходящо земеделско мероприятие, при което да се използва това следване на трактора отпред.

При този тип автономност се определя периметъра, в който се работи, и на какво разстояние да бъдат другите машини от главната, която се направлява.

Подобна демонстрация за проследяване на трактор от друг, в който няма оператор, бе направена на годишната конференция на американския лидер на пазара.

 Автономността в автомобилната промишленост в помощ на земеделието

Като цяло селското стопанство има по-проста оперативна област в сравнение с други индустрии, в които се използват автономни машини. Нека вземем пример с автомобилната такава. При нея автономните машини са изправени пред предизвикателства като голям брой други машини на пътното платно, други участници в движението, много на брой магистрали, пътища и други. За разлика от автономните машини в земеделието, които имат далеч по широк диапазон на работа и по-малко препятствия.

Колкото и да са различията между двете индустрии, то прогресът и иновативните решения в едната, могат да бъдат приложени в другата.

Свидетели сме на огромни инвестиции в автономни превозни средства и последващи положителни резултати като висока оптимизация на разходите. Като вземем предвид, че оперативната област в земеделието е по-опростена, то автономните решения и технологии от автомобилната индустрия ще могат да се внедрят далеч по-бързо.

Trimble също има голям принос в  развитието на автономните превозни средства

RTX технологията, предлагана от американската компания, е внедрена в автомобилите с марка Cadillac, a пък подразделението на компанията XYZ разполага със симулационен двигател. Той позволява предварително тестване на алгоритмите за автономност.

Applanix, друго подразделение на Trimble, участва в разработването на автономни решения за военни машини, които са изправени пред сходни предизвикателства като земеделските. И в двете области машините са подложени на тежки условия на работа като запрашеност и неравен терен.

Виждаме, че селското стопанство може да взаимства много от прогреса в другите две области – автомобилната и военната. Но тук има един важен момент, при който трябва да се обърне особено внимание. В земеделието дадена машина не е само конски сили и големина. В тази област е важно качеството на обработката, което се постига с автономната земеделска машина.

 Trimble и бъдещите автономни решения

Макар че Trimble развива автономните технологии повече от 15 години, американската компания не спира до тук. С различни проекти и придобивания, лидерът на пазара се стреми да създаде още по-цялостна и пълна картина на областта, в които оперират „умните“ машини.

Един от проектите е SIS. Това е информационна система, благодарение на която може да се изготви почвена картина на дадено поле. Така може да се проследят видовете почва, къде и как е разположен всеки вид, запасеността от хранителни елементи и др. С тази информация може да се гарантира още по-прецизна работа на автономната машина.

Благодарение пък на придобиването на Müller-Elektronik, ще може да се постигне не просто по-добър контрол върху обработките на полето, но и получаване на полезна информация. Така качеството на земеделската операция ще бъде на ниво, независимо дали в кабината има оператор или не.

Как автономията ще повлияе на земеделските производители и индустрията като цяло

Въпреки че автономността означава, че ще виждаме по-малко хора в машините по полето, то това далеч не означава , че тяхното значение ще се намали.  Нито пък, че земеделските производители ще бъдат по-малко ангажирани с техните стопанства.

Просто ще настъпи промяна в ролите в селското стопанство.

Нека дадем един прост пример.

В момента ако един фермер се ангажира с една машина – нейното управление, следене на работа, зареждане и други. То с въвеждането на технологията Leader-Follower, той ще има възможност да управлява една машина, но да води още две или три. Друг оператор пък може да отговаря за презареждането им с гориво и зареждането при необходимост със суровини като семена или тор.

Това ще позволи на на всеки един ангажиран с дадена задача да следи за нейното качество и прецизност, а не просто нейното изпълнение.

Още ползи от автономните решения

Ползите от автономните решения ще започнат разбира се първо с намаляване на умората и стреса на оператора и респективно увеличаване на неговата производителност.

Новите решения ще се отразят и на разходите за труд. Тук се включват разходите за заплати и осигуровки, както и тези, които са свързани с намирането на подходящите кадри за изпълнение на дадена операция.

Производителите не само, че са изправени пред предизвикателството да намерят хора, които искат да бъдат заети в тази сфера, а и пред все по-голямото увеличение на минималните доходи и осигуровки от страна на законодателната власт. От тук следва и по-високата цена на продукцията  и на крайните стоки.

Намаляването на производствените разходи ще се отрази благоприятно и на портфейла на крайните потребители с намалена цена на стоките, които достигат до тях.

Новите автономни решения могат да бъдат в помощ и при намаляване на разхищаването на продукцията и ефективно използване на вложените ресурси.

Как фермерите могат да се подготвят за бъдещата автономия

Добрата новина е, че по отношение на инфраструктурата няма нищо специфично, което трябва да бъде създадено. В краткосрочен план автономните машини ще бъдат интегрирани в съществуващите работни процеси, така че хардуерът и процесите, които фермерите имат, ще останат същите.

Още една част от подготовката за автономност е оглеждане на всички полета и набелязване на възможни препятствия. Те трябва да се отстранят или поне да се очертаят, за да може автономната машина да бъде наясно с тях.

Leave a Reply

*

Copyright © 2014 Nik.bg