Категория: Интересно Автор:

Три начина да повишите ефективността на стопанството чрез картиране на добива

Данните за добива са сред най-важната информация, която фермерите днес следят. Тя им позволява да преценят дали приложението на метериали с променлива норма се отплаща или е по-добре да заложат на плоската норма. А опитните земеделци знаят, че колкото по-детайлно следят данните за добива – по парцели, по култури, по зони с различна продуктивност – толкова по-големи възможности им предоставя тази информация.

Обикновено по време на сезона фермерите използват картирането на добива за няколко цели, сред които:

  • Застраховане на културите;
  • Планиране на превоза на реколтата;
  • Плниране на необходимите ресурси около жътвата и необходим капацитет за съхранение на реколтата’
  • Финансово планиране, подготовка на бюджет и изчисляване на финансовия резултат
В тази статия искаме да ви покажем три начина да повишите ефективността на стопанството си чрез детайлно картиране на добива.

  1. Оптимизирайте разходите си за торене

Системите за картиране на добива, като технологията Trimble Yield Monitoring например, ви позволяват да следите в реално време резултатите от жътвата, като ясно може да забележите зони с по-висок и зони с по-нисък добив. Веднага след жътвата в слабите зони може да бъде извършено почвено пробовземане, за да се установи от какви хранителни вещества се нуждае почвата и да се изготвят карти с променлива норма на торене.

Торенето на правилното място с правилното количество води и до оптимизиране на разходите за вложени материали и по-високи резултати, които може да проследите чрез картите на добива през следващия сезон. Разбира се, изравняването на добива в полето е процес, който може да отнеме няколко години, затова и специалистите агрономи препоръчват използването на абонаменти планове за почвено и растително пробовземане, анализи и препоръки за поне 4 последователни години. Едно такова решение е комплексната услуга AgroBalance, която освен пробовземане и анализи, включва и изготвяне на препоръки за торене и карти за приложение с променлива норма.

  1. Проверете дали торите където и колкото е необходимо

Една от основните цели на торенето с променлива норма е да подсигури, че ще подхранвате само тези зони от полето, които наистина се нуждаят от хранителни вещества и то с точното количество, така че да постигнете желаните резултати без да вредите на културите и околната среда. Картирането на добива може много ясно да ви покаже дали тази цел е постигната като сравните данните от предходните години.

Детайлното следене на данните по парцели, култури и зони ще ви позволи да извършвате много по-точни сравнения и анализи на данните. Освен това може да заложите на програми за сателитно сканиране на посевите – като GeoSCAN, които ще позволят да проследите развитието на културите по време на вегетация и да прецените дали наличието на проблемни зони в полето не се дължи на неблагоприятни климатични условия, наводняване или засушаване, вредители и други

  1. Планирайте, планирайте, планирайте

Една от най-полезните функции на системите за картиране на добива като Trimble Yield Monitoring е че ви дава възможност да планирате много аспекти от работата в стопанството. Както вече споменахме, данните за добива по зони, ще ви помогнат да установите къде е необходимо на торите, а с почвени проби и анализи ще разберете какво количество и от кои хранителни елементи да приложите.

Благодарение на данните за продуктивността по сортове, може да прецените на кои от тях искате да заложите и за следващия сезон и да подобрявате избора си на семена, спрямо данните от предходните години.

Информацията може да допринесе и за по-ефективното организиране на процесите преди, повреме и след жътва, което отново сестява не само време, но и ресурси.

Наличието на детайна информация носи множество ползи за фермерите, но е важно данните не само да се събират, но и да се използват правилно. Попитайте своя търговски представител на НИК как системите за картиране на добива могат да бъдат полезни за повишаване на ефективността на Вашето стопанство!

Leave a Reply

*

Copyright © 2014 Nik.bg